Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sweethome24.pl

 

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 

1. Strona „www.sweethome24.pl” zwana dalej „sklepem internetowym sweethome24.pl” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo Sweet Home Anna Białas, z siedzibą: ul. Wiślana 38 w Łomiankach kod pocztowy 05-092.

2. Sklep internetowy sweethome24.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego sweethome24.pl są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej (Poza RP ceny dostaw są inne i ustalane indywidualnie w zależności od adresu dostawy).

3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają aktualny podatek VAT 23%.

6. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez nią towarów.

7. Serwer sklepu internetowego wysyła automatycznie wiadomość e-mail do klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za zaliczeniem pocztowym.

8. Klient ma 72 godziny na odesłanie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

9. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie w przypadku płatności "za pobraniem" oraz zapłaci za towar (liczy się termin wpływu pieniędzy na konto sklepu internetowego) – w przypadku zapłaty za towary w drodze przelewów tradycyjnych lub w drodze przelewów internetowych. Kwota musi się znaleźć na koncie sklepu nie później niż po 7 dniach od daty złożenia zamówienia.

10. Zamówiony towar jest wysyłany do klienta w ciągu 4 dni roboczych po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 9. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

11. Koszty oraz terminy dostaw znajdują się w zakładce „Dostawa”

12. Faktura VAT wysyłana jest z towarem (w przypadku formy płatności przedpłata) lub po dostarczeniu towaru na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia.

 

II. ZWROT PRODUKTU (odstąpienie od umowy sprzedaży)

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozdział 4 Prawo odstąpienia od umowy: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem objęcia w posiadanie produktu przez konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane tradycyjną pocztą na adres sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy. Po otrzymaniu formularza w formie elektronicznej, sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny] fax: [jeśli jest dostępny]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: (*)

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi  dokonane przez niego płatności za zakupiony produkt. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty przesyłki/zwrotu towaru poniesione przez konsumenta nie podlegają zwrotowi.

11. W przypadku gdy konsument odstąpił od umowy korzystając z uprawnień, jakie wynikają z prawa do namysłu, wtedy też będzie on ponosił koszty przesłania produktu z powrotem do przedsiębiorcy.

12. Koszty zwrotu towaru pokryje sprzedawca tylko wtedy, gdy odstąpienie od umowy będzie spowodowane świadczeniem zastępczym. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy jest niedostępność zakupionego produktu i przesłanie przez sprzedawcę świadczenia zastępczego, wtedy też koszty zwrotu towaru pokryje sprzedawca.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produkt, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, nie został zmontowany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu, ani nie nosi śladów użytkowania. Towar przedstawiany na stronach sklepu internetowego sweethome24.pl jako komplet, należy odesłać w całości.

 

III. REKLAMACJE

 

1. Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej i wysłania jej na adres sprzedawcy lub elektronicznej na adres e-mail: sklep@sweethome24.pl. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie przesłanego oświadczenia, w którym powinny być zawarte następujące informacje: - numer klienta - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość) - nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane - powód reklamacji

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar w pierwszej kolejności będzie podlegał procesowi naprawy, a jeśli usterka/wada produktu nie będzie możliwa do naprawienia, zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu, wycofania z produkcji), sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi w formie elektronicznej na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja została uznana sprzedawca skontaktuje się konsumentem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów.

5. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.sweethome24.pl Różnice mogą wynikać z innych ustawień, rozdzielczości czy innych parametrów komputera/urządzenia konsumenta.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest operator serwisu sweethome24.pl :Sweet Home Anna Białas (nazwa skrócona Sweet Home), z siedzibą w Warszawie: ul. Bartycka 24/26 lok. 107/109, 00-716 Warszawa, NIP: 848-178-90-85 REGON: 141718952.

 

PODSTAWA PRAWNA, PRZETWARZANIE DANYCH, CELE PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe zbierane przez Sweet Home Anna Białas za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:   

a)    rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);   

b)    składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);   

c)    korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.    W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:   

a)    adres e-mail;   

b)    dane adresowe:   

a. kod pocztowy i miejscowość;   

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.   

c. imię i nazwisko;   

d. numer telefonu.

3.    Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

4.    W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:   

a)    adres e-mail;   

b)    dane adresowe:   

a.    kod pocztowy i miejscowość;   

b.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.   

c. imię i nazwisko;   

d. numer telefonu.

5.    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:   

a)    firmę Przedsiębiorcy;   

b)    numer NIP.

6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:   

a)    adres e-mail;   

b)    imię i nazwisko.

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.1

10. Przekazanie danych osobowych do Sweet Home Anna Białas jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji - Konta Klienta.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Klienta przechowywane są przez okres obowiązywania umowy a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

1) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sweet Home Anna Białas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sweet Home i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sweet Home tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

KOMU SĄ UDOSTĘPNIANE DANE OSOBOWE

 

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

1) firmie kurierskiej,

2) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3) Paczka w RUCHu

Sweethome24.pl korzysta też z dostawców, którzy na polecenie sklepu przetwarzają dane, są to firmy świadczące usługi księgowe, usługi pozycjonowania stron, dostawcy systemu sprzedażowo-marketingowego.W przypadku żądania Sweet Home ma obowiązek udostępnić dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

1. Prawo do bycia zapomnianym - prawo do usunięcia danychKlient ma prawo żądać usunięcia danych osobowych przez administratora danych. Klient ma prawo żądać, aby Administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym te dane udostępnił, aby usunęli dane ze swoich baz danych i ich kopie. Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choć jedna z następujących przesłanek:

a)  jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b)  jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych,

c)   jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych,

d)  jeżeli dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”,

e)   jeżeli dane osobowe „muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator”,

f)  jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

2. Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych to prawo do:

a)  Klient, który przekazał administratorowi sklepu swoje dane ma prawo otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

b)  Klient ma prawo prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych.

Prawo do przenoszenia danych może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy:

a)  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz

b)  przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, rozdzielczość, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

2. Złożenie zamówienia w sklepem internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

3. Zawartość strony www.aquastic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a właścicielem Sklepu internetowego sweethome24.pl z chwilą potwierdzenia przez klienta zamówienia.

7. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy sprzedawcą, a klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sweethome24.pl

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2018 r.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 15 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-02
Szybka obsługa, bardzo miła i profesjonalna obsługa. Polecam bardzo.
2023-07-04
bardzo dobra obsługa
pixelpixelpixelpixelpixel